Πιστοποιήσεις

Εγκρίσεις Mercedes-Benz

Κατόπιν συνεχών δοκιμών κι ελέγχων ποιότητας, η εταιρεία Speed Motor Oil διαθέτει πλέον πιστοποιητικά και εγκρίσεις της DAIMLER AG για τα προϊόντα της, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της Mercedes-Benz.

Συγκεκριμένα:

  • Το λιπαντικό » TURBO SAE 15W/40 », πληροί την προδιαγραφή MB-Approval 228.1
  • Το λιπαντικό » SYNTHETIC SAE 10W/40 », πληροί την προδιαγραφή MB-Approval 229.1
  • Το λιπαντικό » TURBO-V SAE 15W/40 », πληροί την προδιαγραφή MB-Approval 228.3
  • Το λιπαντικό » SYNTHETIC POWER SAE 5W/40 », πληροί την προδιαγραφή MB-Approval 229.5
  • Το λιπαντικό » EURO E-PLUS SAE 10W/40 », πληροί την προδιαγραφή MB-Approval 228.51

Πιστοποιήσεις

Η Speed Motor Oil εφαρμόζει τα αυστηρότερα συστήματα ελέγχου, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα των προϊόντων της. Διαθέτει το διεθνές πιστοποιητικό ISΟ 9001:2008, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας, γι’ αυτό μπορείτε να είστε σίγουροι για τα προϊόντα που προμηθεύεστε.